วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2551

มารู้จักคำว่า ระบบเครือข่ายกัน

เห็นเพื่อน ๆ ทำเกี่ยวกับระบบเครือข่ายกัน เลยไปหามาว่าที่จริงมันคืออะไร
ประเภทของระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจนิยามได้ 2 ประเภทคือ

1เครือข่ายทางกายภาพ (Physical Networks)
หมายถึง สายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย อันได้แก่
-Ethernet Wiring ซึ่งมีการเชื่อมต่อได้หลายแบบ เช่น thick coaxial cable (10BASE5) แบบ thin coaxial cable (10BASE2) และแบบ twisted pair (10BASE-T) หรือที่มักเรียกกันว่า UTP
-สายใยแก้วนำแสง Optical Fiber (FDDI)
-สายโทรศัพท์ทั้งแบบ Analog และ ISDN
-สายเคเบิลใต้มหาสมุทร
ซึ่ง Physical Networks ยังรวมไปถึงการเชื่อมต่อแบบที่มองไม่เห็นด้วยอีกด้วย เช่น
-สัญญาณไมโครเวฟ
-สัญญาณดาวเทียม
-ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

2เครือข่ายเชิงตรรก (Logical Networks)
เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายทางกายภาพ โดยความสัมพันธ์นั้นหมายถึง การทำงานร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง การมีจุดสนใจร่วมกัน การใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือกิจกรรมใดๆ ที่กำหนดให้มนุษย์มีส่วนร่วม (ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์) เช่น
-Internet
-SchoolNet
-GINET (Government Information Networks)
-UNINET (University Networks)

องค์ประกอบของระบบเครือข่าย
จะต้องมี 3 ประการนี้จึงจะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
1เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนระบบเครือข่าย
-เครื่องคอมพิวเตอร์ PC / Macintosh
-เครื่องคอมพิวเตอร์เวอร์คสเตชัน
2Physical Media หรือสื่อเชื่อมต่อทางกายภาพอันได้แก่ สาย (Cable) และ Hub หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
3ระเบียบพิธีการติดต่อสื่อสาร (Protocol) ก็คือระเบียบหรือข้อตกลง (rules) ที่ตั้งขึ้น เพื่อทำให้ผู้ที่จะสื่อสารกันเข้าใจกันและกัน ตัวอย่างเช่นสัญญาณธงที่ทหารเรือใช้สื่อสาร
จาก ระบบเครือข่าย กับ เวิลด์ไวด์เว็บ และ ความปลอดภัย โดย ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

1 ความคิดเห็น:

Tui_ER กล่าวว่า...

ท่านแต้ม

อืมมมมม์


แหล่มว่ะ ^__^


จุ๊ฟๆ