วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ความแตกต่างของน้ำบริสุทธิ์กับน้ำสะอาด

น้ำบริสุทธิ์ คือน้ำที่ปราศจากสิ่งเจือปนทุกชนิด โดยทั่วไปได้จากขั้นตอน การทำน้ำให้ระเหยแล้วกลั่นตัวกลับเป็นหยดน้ำ จึงเรียกกันว่า "น้ำกลั่น" ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการทำน้ำให้บริสุทธิ์ขึ้นหลายวิธี เพื่อนำน้ำไปใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การผลิตยา การทำแบตเตอรี่ เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี น้ำบริสุทธิ์จะยิ่งมีความสามารถในการทำละลายได้สูงกว่าน้ำทั่วไป น้ำบริสุทธิ์จึงไม่เหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภคเพราะจะเป็นอันตราย ต่อเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกาย และขาดแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย น้ำสะอาดคือน้ำที่มีสารละลาย แร่ธาตุต่างๆ อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค ดังนั้นการทำน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค หรือน้ำประปา จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มไว้โดยกำหนดปริมาณสารละลาย หรือแร่ธาตุแต่ละรายการที่ให้มีได้ในน้ำประปา หน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปาอย่างการประปานครหลวง จึงต้องตรวจสอบควบคุมการผลิตน้ำทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มที่องค์การอนามัยโลกกำหนด เพื่อให้น้ำประปาสะอาด ดื่มได้ และปลอดภัยสำหรับทุกคน สำนักงานประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง โทร 1125

ไม่มีความคิดเห็น: