วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การวิเคราะห์ระบบ กับ การออกแบบระบบ

สวัสดีจ้า .... เพื่อนทุกคน
วันนี้เรานำความหมายและความแตกต่างของคำ 2 คำ มาเล่าสู่กันฟังนะ เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะ

การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการสำรวจ แจกแจงและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมากำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ลำดับต่อมาวิเคราะห์และกำหนดภาระหน้าที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และวิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับหน้าที่

การออกแบบระบบ (System Design) เป็นการนำเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผนในการสร้างระบบงานให้สามารถได้จริง เพื่อให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานและควบคุมการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ ตามความต้องการ
ซึ่งการออกแบบนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. Logical Design ได้แก่ การออกแบบ Input , Output , แฟ้มข้อมูล

2. Physical Design ได้แก่ การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้เป็น Input , Output , สถานที่ , บุคลากร เป็นต้น

2 ความคิดเห็น:

weena กล่าวว่า...

อืม!!! กระจ่างแล้ว

ก่อนทำอะไรก็ต้อง

วิเคราะห์ให้กระจ่างก่อน

แล้วค่อยคิดวางแผนออกแบบ

ว่าเราจะทำอะไร อย่างไร

เพื่อความสำเร็จ จ้าาาาาา

อาจารย์จง กล่าวว่า...

อืมมมม ...... คุ้น คุ้น อยู่นะจ้ะ

เหมือน กับ มัน อยู่ใน slide ของ ครู ว้าว ดีใจจัง ไม่ต้องสอน อะไร เลย
555555