วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ตัวอย่างระบบงาน อีกซักอัน

ระบบจัดซื้อ (Purchase Order)
การออกใบสั่งซื้อสามารถทำขึ้นเองหรือจะใช้การวิเคราะห์จากยอดขาย โดยสามารถวิเคราะห์จากจำนวนขายและสถิติการขายในช่วงระยะเวลาต่างๆ การสั่งซื้อสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ โดยอาศัยค่าที่ตั้งไว้ก่อนแล้วและยังสามารถปรับปรุงแก้ไขยอดอัตโนมัติที่ได้มาได้อีกด้วย ระบบนี้ยังรวมถึงการรับและคืนสินค้าทั้งประเภทเครดิตและฝากขายหรือ Standing โดยการอ้างถึงใบสั่งซื้อหรือไม่ก็ได้ มีระบบตรวจสอบใบสั่งซื้อค้างรับที่จะรับครั้งละครบทุกรายการหรือรับแค่บางส่วน และเก็บส่วนที่เหลือไว้รับเพิ่มในครั้งอื่นๆก็ได้1 ความคิดเห็น:

อาจารย์จง กล่าวว่า...

ลอง พิจารณา และวิเคราะห์ระบบ ออก มาก่อน นะคะ แล้ว ถึง จะมอง ออก ว่า กว่า จะ ออก มาเป็นรูปที่เห็นเนี่ย มัน ยาก ขนาด ไหน อย่างไร