วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

อนาคตนักวิเคราะห์ระบบ

นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) เป็นบุคลากรที่ต้องทำการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของระบบเดิมที่ยังเป็นระบบที่ไม่มีคอมพิวเตอร์มาใช้ จนกระทั่งแม้มีระบบคอมพิวเตอร์ใช้อยู่ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ซึ่งควรมีประสบการณ์ในเรื่องการเขียนโปรแกรม และจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องระบบต่างๆพร้อมทั้งสามารถเข้าใจและรับการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆมาจากผู้ใช้ระบบได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อจะได้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องสามารถทำงานร่วมกับคนได้ทุกประเภท จะต้องมีประสพการณ์ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ สามารถอธิบายให้คนเหล่านั้นเข้าใจและเห็นความสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ และบางครั้งจะต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน โดยจะมีหน้าที่ที่สำคัญคือ
- นักวิเคราะห์ระบบจะเหมือนกับเป็นที่ปรึกษา
ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ระบบจะมีหน้าที่นี้ โดยส่วนใหญ่ในการที่จะทำหน้าที่นี้ได้ควรจะต้องปฏิบัติงานในองค์กรนั้นเป็นหลักเพราะจะสามารถรู้ถึงลักษณะขององค์กรนั้นได้มากกว่า แต่ถ้าหากเป็นนักวิเคราะห์ระบบจากภายนอกจะต้องทำงานอย่างหนักที่จะหาวิธีที่จะวิเคราะห์และออกแบบให้เป็นไปตามองค์กรนั้น
- นักวิเคราะห์ระบบจะเหมือนกับเป็นส่วนช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
ในการเป็นส่วนช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งจะเป็นลักษณะเฉพาะงานซึ่งมักไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง และไม่ค่อยมีผลกระทบกับส่วนอื่นๆ
- นักวิเคราะห์ระบบจะเหมือนกับเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะต้องพยายามให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบในทางบวกมากที่สุด และจะต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และจะต้องมีการสอนผู้ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
-นักวิเคราะห์ระบบจะต้องสร้างคุณภาพ
การสร้างคุณภาพจะเป็นไปได้อย่างมากเมื่อนักวิเคราะห์ระบบจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือที่มาช่วยในการวิเคราะห์ระบบได้เหมาะสมกับงาน มีเทคนิคที่ดี มีประสบการณ์สูง มีความเข้าใจในความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากผู้ใช้ได้ดี และสามารถสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ในการ code ได้ตรงกับระบบ
ระดับความรู้
บุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งงานนี้ได้จะต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และด้านการวิเคราะห์ระบบอย่างน้อยปริญญาตรีขึ้นไป และควรมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม
นักวิเคราะห์ระบบในหน้าที่อื่น
1. วิเคราะห์ระบบเท่านั้น โดยที่องค์กรที่รับผิดชอบนั้นต้องการเน้นแต่การรวบรวมข้อมูล และตัดสินใจถึงความต้องการของผู้ใช้เท่านั้น ตำแหน่งนี้คือ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (Information analysts)
2. วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ โดยที่นักวิเคราะห์ระบบนั้นต้องรับผิดชอบในการทำระบบให้ สมบูรณ์รวมทั้งต้องรับผิดชอบในการออกแบบระบบใหม่ด้วย ตำแหน่งนี้คือ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ และนักพัฒนาซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Systems designers, applications developers)
3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และการเขียนโปรแกรม โดยนักวิเคราะห์ระบบนั้นต้องรับผิดชอบใน การวิเคราะห์ พัฒนาออกแบบเฉพาะงาน และเขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบ ตำแหน่งนี้คือนักเขียนและวิเคราะห์โปรแกรม (Programmer analysts)

2 ความคิดเห็น:

zinekung กล่าวว่า...

อ่านงานและหน้าที่แว้ววอยากทำจัง อิอิ

อาจารย์จง กล่าวว่า...

อ่านแล้ว บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากนะ ....ครูขอบอกว่ามันสนุกมาก ท้าทาย การทำงาน มีการผสมผสาน บูรณาการศาสตร์ ต่างๆ เข้าด้วยกัน อย่างยิ่ง .... ครูพอ จะมอง แวว พวกเราได้ จ้า ... สู้ สู้ นะจ้ะ