วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ใครบ้างสมควรเป็น SA

เมื่อมองถึงระดับความสำคัญแล้วจะเห็นได้ว่า SA เป็นผู้ที่มีความสำคัญสูงสุดเลยทีเดียว เพราะผู้เป็น SA นั้นจะสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างในระบบได้ตามใจชอบ ดังนั้นการเลือกสรรผู้ใดมารับบทบาทของ SA นั้นจะต้องมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษ โดยทั่ว ๆ ไปแล้วลักษณะเด่น ๆ ของผู้ที่จะมาเป็น SA ก็คือ
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการทำงานของระบบ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของโอเอสเอง, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และต้องสามารถวิเคราะห์พร้อมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. มีความรอบคอบละเอียดอ่อน เพราะหาก SA กระทำสิ่งใดก็ตามผิดพลาดบางครั้งจะมีผลต่อระบบโดยรวม
3. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง และเป็นผู้เก็บความลับได้ดี
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจ SA สามารถเข้าไปมีส่วนรับรู้และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกอย่างในระบบได้ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของใครก็ตาม ดังนั้นคุณธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ SA ทุกคนต้องมี (SA ต้องเป็นคนดีครับ)
5. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-4

2 ความคิดเห็น:

sayoungthara กล่าวว่า...

รับทราบค่ะ...
แต่ที่รู้ๆ ฉันคงไม่เหมาะกับการเป็น SA
แต่ก็รู้ไว้ใช่ว่านะ

l3esttO กล่าวว่า...

โอ้โห อยากจะบอกว่าผ่านทุกข้อเลย

ยกเว้นข้อ 5.