วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การสัมภาษณ์..... ครั้งที่ 2

สืบเนื่องจาก มีการ Post ข้อความ บท Blog เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ....ว่าอยากจะให้มีการลองสัมภาษณ์ใหม่ ... มีการวิเคราะห์ระบบอีกครั้ง ....

ตามคำเรียกร้องจ้า ....

วันที่ 12 ก.ค. 2551 ....

มีการฝึกกระบวนการเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียด กิจกรรม ดังนี้ ....

1. ฝึกกระบวนการเก็บข้อมูล ทั้งหมด .... โดยใช้วิธี ตามที่ได้เรียนมา คือ ... การสัมภาษณ์ การรวบรวมเอกสารต่างๆ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต... พยายาม วางแผน ปรึกษา ประชุมกันในกลุ่มย่อย (แต่ละฝ่าย ซึ่งครูจะเรียกว่า ฝ่ายขอข้อมูล) ว่าจะใช้วิธีอะไรแบบไหน โดยออกแบบ รวมทั้งคิดคำถามมาเพื่อใช้ประกอบในการสัมภาษณ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ฝ่ายที่เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ (ครูขอเรียกว่า ฝ่ายให้ข้อมูล) จะต้อง เตรียมเอกสารรายงาน รวมทั้งทำความเข้าใจระบบงานของตนเองให้ดีก่อนถูกสัมภาษณ์ จะไม่เป็นการสมมติและตอบไม่ได้ว่างานของเราทำอะไรอย่างไร โดยจะต้องมีการเตรียมข้อมูลต่างๆ ในการทำงาน ระบบงานของเรา (ของฝ่ายเรา) โดยที่ฝ่ายขอข้อมูล ถามอะไร เราในฐานะของผู้ปฏิบัติงาน .... จะต้องรู้ และสามารถ ตอบคำถามได้ ...

3. เวลาที่ให้ในการเก็บข้อมูล คือ 20 นาที โดยมีลำดับดังนี้
3.1 13.00 -13.20 น. ฝ่ายขายเป็นฝ่ายขอข้อมูล โดยขอข้อมูลจาก ฝ่ายสินค้าคงคลัง (ฝ่ายให้ข้อมูล) ในเวลาเดียวกัน ฝ่ายบัญชีจะทำหน้าที่เป็น ฝ่ายขอข้อมูล โดยขอข้อมูลจาก ฝ่ายจัดซื้อ(ฝ่ายให้ข้อมูล)
3.2 13.30 -14.00 น. ฝ่ายสินค้าคงคลังเป็นฝ่ายขอข้อมูล โดยขอข้อมูลจาก ฝ่ายบัญชี(ฝ่ายให้ข้อมูล) ในเวลาเดียวกัน ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่เป็น ฝ่ายขอข้อมูล โดยขอข้อมูลจาก ฝ่ายฝ่ายขาย (ฝ่ายให้ข้อมูล)

4. เวลา 14.10 น. เป็นต้นไป จะทำการพิจารณาร่วมกันเรื่องของ Context Diagram และ DFD Level 0 และ 1 ของแต่ละฝ่าย .....

5. อ้อ ... อย่าลืมการบ้าน นะจ้ะ เด็กๆ ..... จำกันได้ ใช่ไหม เอ๋ย ...

ปล. ใครอยากจะเสนอแนะ เรื่องของการเรียน กระบวนการวิธีการเรียน สามารถเสนอมาได้ นะคะ ยินดี จ้า .....

2 ความคิดเห็น:

Tui_ER กล่าวว่า...

หุหุหุ


สัมภาษณ์ อีกหรอคับ จารย์

เอาจิงง่ะ??

อืมมมมม


กินข้าวเที่ยงเสร็จ อิ่ม ง่วง คนมาเซ้าซี้ถามมานหงุดหงิดโอวววว ล้อเล่นครับ แหะๆๆ ^____^

Tui_ER กล่าวว่า...

ยังไม่ได้สัมภาษณ์รอบสองเรย

ตกลง ยังไงคับ ^^ อีกรอบดีม้ายยยยย