วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ระบบ คือ ??

เฮ้อ ! ไม่รู้จะ post ไร ที่สุด ก็เริ่มตั้งแต่แรกเลย เรื่อง ระบบ คืออะไร

ระบบหมายถึงอะไร
ระบบ (System) หมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทํางานร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ภายใต้สิ่งแวดล้อมเฉพาะอย่าง เช่น ระบบการเรียนการสอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

1 ความคิดเห็น:

Wachansa กล่าวว่า...

เฮ้ยนาย เราเข้าใจอารมณ์นายว่ะ
แบบ เปิดมาปุ๊บ โห...เอนทรี่เพื่อนๆ เพียบเลย ตัวหนังสือเต็มเอี้ยด เนื้อหาเพียบ แล้วช้านจาอัพอะไรดีล่ะเนี่ยยยยยยยยยย