วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ระบบ ERP หรือ Enterprise Commerce Planning

เตรียมไว้สำหรับการทำธุรกิจในอนาคตโดยเตรียมบุคคล 3 กลุ่มที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรมได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ขนส่งและผู้ใช้ ผู้ผลิตหมายถึงพนักงานในบริษัทที่ทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อของลูกค้าจนกระทั่งผลิตสินค้าเสร็จ และรวมถึงพนักงานที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อหรือจัดหาวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตด้วย นอกจากนี้ยังต้องทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ใช้และผู้ขนส่งอีกด้วย ผู้ขนส่งหมายถึงพนักงานที่ทำหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วให้กับลูกค้า พร้อมทั้งดูแลคลังสินค้าต่างๆ ด้วย ผู้ใช้หมายถึงผู้ที่ใช้สินค้าและสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต ในที่นี้อาจหมายถึงทั้งลูกค้าและผู้ขายระบบ ERP ได้เตรียมไว้สำหรับทุกธุรกรรมทั้งแบบการซื้อมา-ขายไป, โรงงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ธนาคาร, ประกันภัย, การขนส่ง, การเช่าซื้อ และมูลนิธิ ระบบ ERP ได้เตรียมสำนักงานและพนักงานเพื่อให้บริษัทของท่านสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ข้อมูลในระบบงานจะไหลไปตามโครงสร้างของทางธุรกิจ ระบบจะเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นไว้บน JiniCommerce Server และอนุญาติให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไขหรือสอบถามดูข้อมูลได้ตลอดเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของทางเองในทุกที่ที่ต้องการ ระบบ ERP ได้เตรียมไว้สำหรับระบบบริษัทหลายบริษัทและมีการรวมศูนย์กลางอยู่ที่จุดเดียว ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ ERP ได้เตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันของข้อมูลที่สูงมากโดยมีการกำหนดระดับการอนุมัติเพื่อใช้ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในทุกที่และลูกค้าสามารถแก้ไขระดับรักษาความปลอดภัยได้เอง นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีของ Internet และ Intranet เพื่อช่วยก่อให้เกิดระบบ E-Commerce และ ระบบบริหารงานบุคคลที่สมบูรณ์และกว้างขวางขึ้น ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายงานเพื่อให้แสดงผลในรูปแบบของ HTML เพื่อช่วยในการส่งข้อมูลทาง Internet, ขอบเขตของบริษัทด้วยระบบ Intranet หรือทาง E-Mail ระบบ ERP สามารถแสดงรายการของข้อมูลได้หลายสกุลเงินพร้อมทั้งประมาณการราคาต้นทุนต่อหน่วยและแสดงต้นทุนในการขายสำหรับผู้บริหาร เนื่องจากฐานข้อมูลของเราเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในด้านของการหน้าจอการ Interface

2 ความคิดเห็น:

Tui_ER กล่าวว่า...

เห้ย นายยยย


โพสแหลกเรยนะเรา


พิมพ์ไรเกริ่นหน่อย เร้ารมณ์เร้าใจวัยรุ่นหน่อย โห่ยยยย......

Plolax กล่าวว่า...

อ่า

เด๋วนี้ อะไรๆๆๆๆ

ก้อเป้นระบบไปหมดละ

เหลือแต่ตัวเรา

ที่ต้องจัดการวางงระบบตัวเอง อิอิ