วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

มาทำความรู้จักกับ นักออกแบบระบบการเรียนการสอน กัน

นักออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Designer)
- ค่อนข้างจะเป็นชื่อที่ไม่มีใครเรียกขานในสังคมการศึกษาของไทยคำว่า นักออกแบบการสอนหรือนักออกแบบระบบการเรียนการสอนจึงไม่เป็นที่รู้จัก ขณะที่ในต่างประเทศการพัฒนาระบบการเรียนการสอนจะพึ่งพานักออกแบบระบบการเรียนการสอน เพราะเชื่อว่าการเรียนการสอนที่มีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบย่อมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะนักออกแบบระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ ที่จะต้องนำเทคโนโลยีหลากหลายเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงจากการสอนในแบบเดิมเข้ามาสู่การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Osciak and Milheim, 2001)
- การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บจึงต้องมีการออกแบบและวางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้จะมีประสิทธิภาพ แน่นอนที่การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บจะต้องใช้นักออกแบบระบบการเรียนการสอนเข้ามาช่วย และทำให้การเรียนผ่านเว็บสอดคล้องกับแนวโน้มของการศึกษาในปัจจุบัน ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์ของการเรียนรู้มากกว่าครูเป็นศูนย์กลาง และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนจากชั้นเรียนมาเป็นการเรียนรู้ผ่านเว็บ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนไม่เคยชิน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างในแบบที่ผู้เรียนเคยทำในชั้นเรียนเป็นการหาประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเว็บ (Petrides, 2002) การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บจึงมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการเรียนรู้ตามปกติโดยทั่วไป นักออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีคุณสมบัติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านเว็บ
จาก
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

2 ความคิดเห็น:

weena กล่าวว่า...

มีนักวิเคราะห์ระบบการศึกษา ก็ดี ทำให้มีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น สามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ไม่ใช่นั่งเรียนแต่ในตำราเก่าๆ ซึ่งบางทีมองไม่เห็นภาพ ทำให้เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง

i-tee-hyper กล่าวว่า...

การเรียนสมัยนี้ไม่ค่อยจะเป็นระบบซักเท่าไรเลยอ่า เรียนกันมั่วๆก้อมี มีนักออกแบบการเรียนการสอนจะได้มีการเรียนการสอนที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น อิอิ