วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Data Base Management Software)

เป็นซอฟต์แวร์ในด้านการประมวลผล และจัดการกับข้อมูล กลุ่มข้อมูลจำนวนมาก เช่น รายชื่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ซอฟต์แวร์ที่เด่นในกลุ่มนี้ได้แก่ dBase III Plus, dBase IV, Clipper, FoxBASE, FoxPro for Windows, Paradox, Microsoft Access, Instant Database, Mini/Micro CDS/ISIS

ความสามารถของซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล

- สามารถสร้าง ดัดแปลง แก้ไขข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
- สามารถเรียงลำดับข้อมูลได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ
- สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ
- สามารถพิมพ์ไฟล์ หรือส่วนของไฟล์ตามที่ต้องการ
- สามารถสร้าง ดัดแปลงโครงสร้างของไฟล์ข้อมูลได้
- สามารถนำข้อมูลบางส่วนที่ต้องการ มาสร้างเป็นไฟล์ใหม่ได้ทันที
- มีความจุสูง เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก

2 ความคิดเห็น:

อาจารย์จง กล่าวว่า...

แล้ว เราจะใช้โปรแกรม อะไร ใน การจัดการฐานข้อมูลของเรา เอ ชื่อโปรแกรม ต่างๆ มันมี ความแตกต่าง ข้อดี และข้อด้อย ต่างๆกัน อย่างไร บ้าง น้า อยากรู้จังเลย

Tam กล่าวว่า...

เราเรียนผ่านกันมาแล้ว จนถึงตอนนี้ก็ลืมไปเกือบหมดแล้ว.......