วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบมีวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ดังนี้ คือ

1. การออกแบบเอาต์พุต (Output Design)
2. การออกแบบอินพุต (Input Design)
3. การออกแบบขบวนการ (Process Design)
4. การออกแบบฐานข้อมูล และแฟ้มข้อมูล (Database/File Design)

1. การออกแบบเอาต์พุต (Output Design)
เอาต์พุต คือ ข้อมูลที่ถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้ระบบ โดยระบบงานข้อมูล (Information System) ซึ่งในปัจจุบันเอาต์พุตสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1. แบบฮาร์ดก็อปปี้ (Hard Copy) ได้แก่ รายงานต่างๆ ที่ออกมาทางเครื่องพิมพ์ 2. แบบซอฟต์ก็อปปี้ (Soft Copy) หมายถึงข้อมูลที่แสดงผลออกทางจอภาพชนิดต่างๆ และไมโครฟอร์ม (Microform)

กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง Output อาจมาจากแหล่งข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. เรียกจากแฟ้มข้อมูลโดยตรง (Retrieval from data store)


2. นำข้อมูลผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้รายงานที่ต้องการ (Transmission from process)


3. รับข้อมูลโดยตรงจากการคีย์ข้อมูลเข้า (Direct from an input source)


หลักการดีไซน์เอาต์พุต
1. ดีไซต์เอาต์พุต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู่ใช้ระบบ
2. ดีไซน์เอาต์พุต ให้เหมาะสมต่อผู้ใช้ระบบ
3. ส่งมอบเอาต์พุตตามจำนวนที่ผู้ใช้ระบบต้องการ
4. ให้แน่ใจว่าเอาต์พุตได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
5. เอาต์พุตถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้ระบบตามเวลาที่กำหนด
6. เลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเอาต์พุตแต่ละแบบ

การออกแบบรายงานทางจอภาพ2 ความคิดเห็น:

Tam กล่าวว่า...

แล้วเราจะเอาเรื่อง output มาช่วยเพิ่มเติมให้อีกน่ะ

Tui_ER กล่าวว่า...

อืมมมม

เก่งจัง หาเรื่องดีๆ มาให้อ่านน


เราหาไม่เห็นมีเรย หุหุหุ ^^