วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

กรอบความคิดทั้ง 4

รู้สึกว่าตอนนี้การหาเรื่องมาโพสเป็นอะไรที่ยากลำบากสุดๆ (เวอร์ไปมั้ย ^^ แต่เค้ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ) ว่าจะเอาเรื่องที่ไกลห่าง SA มาโพสล่ะ แต่ดันเจอที่มันเกี่ยวข้องกัน (ที่ตอนตั้งใจหาล่ะไม่เจอ --> อย่างนี้ล่ะ บางอย่างมักมาตอนคาดไม่ถึงเสมอ)

และในที่สุดก็ได้เรื่องที่ (เหมือนจะ) ดูดีมาโพสล่ะ --> ปุจฉา...ตอนนี้มันต้องโพสกี่เรื่องแล้วนะ ตามไม่ทัน --! เอาล่ะ เข้าเรื่องกันเถอะ...อันนี้เป็นเรื่องของความคิดนะค่ะ คนเราต้องมีอะไรให้คิดหลายอย่างอยู่แล้วใช่มั้ย (แล้วแต่ว่าจะคิดเรื่องอะไร คิดดีและไม่ดี แต่จะคิดอะไรก็ช่วยเข้าใจความรู้สึกคนอื่นหน่อยได้มั้ย! --> เอ๊ะ...อันนี้เหมือนโกรธใครมา 55 ) อ่ะมาต่อดีก่า...การคิดเป็นการฝึกสมองทั้งซีกซ้าย (สมอง) และซีกขวา (ความคิดสร้างสรรค์) --> ตามที่เรียนจิตวิทยามา คนเราต้องมีสมองสมดุลทั้งซ้ายและขวา ^^

กรอบความคิดในการพัฒนาระบบงาน หรือ กรอบความคิดทั้ง 4 (สรุปย่อ ๆ ละกัน) มีดังนี้ค่ะ
1. Positive Thinking ความคิดในเชิงบวกเป็นความคิดเพื่อในแง่ดี มองในแง่มุมของความเป็นไปได้ ให้กำลังใจกับตนเอง และผู้อื่น ซึ่งเป็นความคิดพื่นฐานของความคิดที่ดีๆทั้งหมด เช่น คิดว่าจะทำอย่างไรให้แผนกทำงานได้ปริมาณ และ คุณภาพ มากที่สุดในเวลาเท่าเดิม ...
2. Creative Thinking ความคิดสร้างสรรเป็นความคิดประยุกต์ จากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น มีประโยชน์มากขึ้น อย่างเช่น คิดถึงการรายงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ข้อมูลกับหัวหน้างานได้ดีขึ้น ...
3. Lateral Thinking ความคิดนอกกรอบเป็นความคิด นอกกรอบ หรือ บางทีบางคนใช้ทางด้าน จรรยาบรรณ ศิลธรรม หรือ ความจงรักภักดีในหน้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้พนักงานมีความคิดลักษณะนี้ เพื่อทำให้องค์กรแข็งแรง อย่างเช่น การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และหัวหน้างาน ทำให้พนักงานตัดสินใจยากในการออกจากบริษัทฯ ...
4.Strategic Thinking ความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นความคิดในการมองรอบด้าน การพัฒนา และ การวางแผนเพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นแนวความคิดทั้งเหตุ และ ผล รวมรวมกัน ตัวอย่างเช่น หากพนักงานของเรามีความคิดเชิงกลยุทธ์ ก็จะมองออกว่า ในอุตสาหกรรมของลูกค้าเรา เขาใช้กลยุทธ์ใดกันบ้าง และ เขาต้องการให้เราบริการงานของเขาทางด้านใด เราก็จะสามารถทำได้ถูกต้อง ตรงใจ ตรงความต้องการของลูกค้า ...

สุดท้าย...ทั้งนี้และทั้งนั้น การมีเพียงความคิด ไม่ได้บ่งบอกถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น การมีความคิดดี ต้องประกอบด้วยการลงมือทำให้เกิดขึ้นดัวย

ปล. ขอให้เครดิต WBJ ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

ไม่มีความคิดเห็น: