วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

สรุปที่เรียน แบบสั้นๆล่ะกันนะ

นี่คือภาพรวมของระบบต่างๆ จะประกอบด้วย

- ขอบเขต (Boundary) : เส้นแบ่งระหว่างภายในและภายนอกระบบ
- สภาพแวดล้อม (Environment) : สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตระบบ
- ระบบย่อย (Subsystem) : ระบบที่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง

เมื่อพิจารณาแยกเป็นส่วนๆ ดังนี้
1.ปัจจัยนำเข้า (Input) : สิ่งที่นำเข้าจากสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์บางสิ่งบางอย่าง
2.ผลลัพธ์ (Output) : สิ่งที่สร้างขึ้นจากระบบแล้วส่งต่อไปยังสิ่งแวดล้อม
3.ตัวเชื่อมประสาน (Interface) : จุดที่ระบบพบกับสิ่งแวดล้อม หรือ จุดประสานระหว่าง ระบบย่อยด้วยกัน


มาดูระบบธุรกิจ

Input = เครื่องจักร เงินทุน วัตถุดิบ

Output = กำไร ผลิตผลทางการผลิต การตลาด

Subsystem = ฝ่ายต่างๆ เช่น จัดซื้อ บัญชี ขาย คลัง บุคคล

ระบบสารสนเทศ
Input = ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำเข้าสู่ระบบ
Process = การเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย
Output = สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล
Feedback = ส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของการประมวลผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

2 ความคิดเห็น:

Z 'P'arëëna กล่าวว่า...

คุ้น ๆ นะเนี่ย (นั่นไง ไม่ทำไรก้อลืมล่ะ --!)

แค่เรียนอาทิตย์ละวัน ก้อเหมือนจะลืมง่ายอยู่แล้ว เจออาทิตย์เว้นอาทิตย์ ลืมง่ายกว่าเก่าอีกเนี่ย

ทำไงดี...ยิ่งเป็นสมองปลาทอง (น้อย ๆ)อยู่

Tui_ER กล่าวว่า...

เฮ้ยยยยย


เราว่าอันนี้เจ๋งว่ะ

สั้นๆ เข้าจายง่ายดี


ชอบๆ ^^